Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 219

Autorzy: Andrzej Pawlak :

Tytuł: Spektroradiometryczna metoda oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł emitujących promieniowanie optyczne

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej dla potrzeb określania grup ryzyka źródeł światła. Metody pomiarowe zostały opracowane na podstawie ogólnych wymagań i schematów zawartych w normie PN-EN 62471: 2010. Opisano budowę stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów promieniowania optycznego z wykorzystaniem systemu spektroradiometrycznego firmy Bentham typ IDR300-PSL z podwójnym monochromatorem, który został zaprojektowany do wykonywania oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła..

Słowa kluczowe: zagrożenie fotobiologiczne, promieniowanie optyczne, grupy ryzyka, system spektroradiometryczny.

wstecz