Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 208

Autorzy: Roberto Quintal-Palomo , Mateusz Dybkowski :

Tytuł: Modelowanie i współsymulacja małej turbiny wiatrowej z generatorem PMSG

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie symulacji małej turbiny wiatrowej z generatorem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSG) przy wykorzystaniu trzech niezależnych środowisk programistycznych (tzw. współsymulacja). Podczas analizy wykorzystano wspólne obliczenia z programów Simulink, Maxwell i Simplorer. Model generatora wykonany został w środowisku Maxwell (z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEM)), co pozwala na jego dokładną analizę zarówno w stanach statycznych jak i dynamicznych. Układ energoelektroniki zamodelowano w programie Simplorer a układy sterowania (przy wykorzystaniu metody MPPT) w środowisku Simulink. Taka analiza pozwala na uzyskanie dokładnych rezyltatów w różnych warunkach pracy – w tym podczas uszkodzenia maszyny lub elementów energoelektroniki.

Słowa kluczowe: Modelowanie; Co-symulacja; FEA; PMSG; MPPT; WECS.

wstecz