Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 185

Autorzy: Tomasz Ciechulski , Stanisław Osowski :

Tytuł: Prognozowanie zapotrzebowania na moc w KSE z zastosowaniem grupowania rozmytego

Streszczenie: W artykule przedstawiona została metoda prognozowania zapotrzebowania dobowego na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) z dowolnym wyprzedzeniem czasowym przy zastosowaniu grupowania rozmytego, zrealizowanego przy użyciu algorytmu C-means. Do badań numerycznych posłużyły dane godzinowe zapotrzebowania na moc w KSE z lat: 2014-2018. Na podstawie kilku ostatnich lat użytych w uczeniu systemu rozmytego przeprowadzono predykcję zapotrzebowania na moc dla każdego dnia roku 2018.

Słowa kluczowe: prognozowanie obciążeń, logika rozmyta, algorytm C-means.

wstecz