Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 177

Autorzy: Grzegorz Kamiński , Łukasz Ordyszewski , Karol Ciesielski :

Tytuł: Porównanie struktury geometrycznej silników liniowych typu transformatorowego i cylindrycznego

Streszczenie: Przedmiotem pracy są silniki liniowe indukcyjne, tubowy oraz transformatorowy. Przedstawiono konstrukcje obu silników. Zawarto wyniki obliczeń dwuwymiarowych i trójwymiarowych modeli polowych. Przedstawiono również obliczenia silników metodami analitycznymi i ich analizę cieplną.

Słowa kluczowe: silnik liniowy, silnik tubowy, silnik transformatorowy, modele polowe, metoda elementów skoń czonych

wstecz