Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 138

Autorzy: Przemysław Ptak , Michał Gensikowski , Paweł Kołodziejczyk , Krzysztof Górecki :

Tytuł: Porównanie właściwości statycznych wybranych czujników fotometrycznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów parametrów statycznych czterech różnych czujników natężenia oświetlenia. Czujniki te mogą być wykorzystywane w systemach oświetleniowych jako źródło sygnału zwrotnego dla układów wykonawczych w postaci półprzewodnikowych źródeł światła. Za pomocą rozważanych czujników zmierzono parametry charakteryzujące promieniowanie emitowane przez pięć różnych źródeł światła. Uzyskane wyniki badań zostały zaprezentowane i przedyskutowane.

Słowa kluczowe: fotodioda, fototranzystor, I2C, czujnik fotometryczny, element systemu oświetleniowego, oświetlenie LED

wstecz