Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 130

Autorzy: Krzysztof Górecki , Janusz Zarębski , Witold Stepowicz , Paweł Górecki , Damian Bisewski , Kalina Detka , Przemysław Ptak , Jacek Dąbrowski , Małgorzata Godlewska , Kamil Bargieł , Joanna Szelągowska :

Tytuł: Modelowanie wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego na charakterystyki wybranych elementów elektronicznych

Streszczenie: W pracy zaproponowano sposób modelowania właściwości elementów półprzewodnikowych przy uwzględnieniu wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Przedstawiono koncepcję modelowania rozważanych elementów za pomocą programu SPICE oraz pokazano postać hybrydowego modelu elementu półprzewodnikowego uwzględniającego oddziaływanie rozważanego pola na przebiegi napięcia i prądu elementu półprzewodnikowego. Rozważania szczegółowe przeprowadzono na przykładzie diody p-n. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki obliczeń charakterystyk statycznych i dynamicznych tej diody. Wskazano, przy jakich wartościach parametrów pola elektromagnetycznego widoczny jest jego wpływ na rozważane charakterystyki.

Słowa kluczowe: modelowanie, elementy półprzewodnikowe, SPICE, zewnętrzne pole elektromagnetyczne, symulacje komputerowe.

wstecz