Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 125

Autorzy: Tomasz Marciniak , Damian Cetnarowicz , Paweł Pawłowski , Adam Dąbrowski :

Tytuł: Projektowanie filtrów analogowych do modułów cyfrowego przetwarzania sygnałów

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dydaktyczne projektowania, symulacji oraz testowania analogowych filtrów wejściowych i wyjściowych przeznaczonych do układów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Prace projektowe ułatwiają pakiety oprogramowania. Prototypowe filtry można testować z wykorzystaniem płytki stykowej lub modułów ewaluacyjnych np. System Lab Kit ASLK. W artykule pokazano możliwości szybkiego sprawdzenia poprawności działania takich filtrów za pomocą systemu Analog Discovery 2 oraz oprogramowania WaveForms.

Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, CPS, filtry antyaliasingowe i rekonstrukcyjne.

wstecz