Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 110

Autorzy: Karol Sidor , Piotr Miller , Paweł Pijarski :

Tytuł: Zastosowanie optymalizacji konfiguracji sieci do redukcji kosztów strat energii elektrycznej

Streszczenie: Aspekt ekonomiczny w branży elektroenergetycznej stanowi jedno z ważniejszych zagadnień. Zauważalne jest ciągłe dążenie do redukcji i optymalizacji kosztów związanych z wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją energii elektrycznej. W artykule przedstawiono jeden z możliwych sposobów redukcji kosztów dystrybucji energii elektrycznej, polegający na zastosowaniu optymalizacji konfiguracji sieci dystrybucyjnej. Badania przeprowadzono na zmodyfikowanym fragmencie rzeczywistej sieci dystrybucyjnej współpracującej z odnawialnymi źródłami energii.

Słowa kluczowe: optymalizacja, rekonfiguracja sieci, redukcja kosztów dystrybucji energii, minimalizacja strat mocy.

wstecz