Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 106

Autorzy: Radomir Rogus , Łukasz Mazanek :

Tytuł: Analiza autokorelacji przestrzennej mocy wytwórczych w OZE na terenie Polski

Streszczenie: Generacja energii elektrycznej w rosnącej liczbie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) z czasem wywierać będzie coraz większy wpływ na funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). W oparciu o stan mocy zainstalowanej OZE na koniec 2018 r. (publikacja URE), przeprowadzono analizę autokorelacji przestrzennej dla poszczególnych technologii wytwarzania w celu identyfikacji, czy na terenie kraju zachodzi klasteryzacja mocy danego typu źródeł wytwórczych.

Słowa kluczowe: Odnawialne Źródła Energii, autokorelacja przestrzenna, statystyka Morana I, python PySAL.

wstecz