Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 94

Autorzy: Józef Paska , Mariusz Kłos , Karol Pawlak , Krzysztof Zagrajek , Piotr Marchel , Magdalena Błędzińska , Łukasz Michalski , Paweł Terlikowski :

Tytuł: Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii

Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd topologii instalacji hybrydowych OZE, możliwych do zastosowania jako alternatywne źródła energii w mikrosieciach i klastrach energii. Omówiono sposoby konfiguracji źródeł hybrydowych, możliwości tworzenia kombinacji danych technologii i ich wykonalność. Oszacowano także profil wytwórczy takiej instalacji dla różnych pór roku. Na podstawie otrzymanych danych zaprojektowano strategię kontraktowania energii elektrycznej, która maksymalizuje wykorzystanie źródeł energii wchodzących w skład instalacji hybrydowej OZE. Następnie oszacowano potencjalne przychody ze sprzedaży energii.

Słowa kluczowe: hybrydowe instalacje OZE, układy hybrydowe, inteligentne sieci elektroenergetyczne, generacja rozproszona

wstecz