Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 90

Autorzy: Józef Paska , Tomasz Surma :

Tytuł: Nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

Streszczenie: Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest narzędziem do realizacji celów polityki energetycznej – poprawy efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii, szerszego wykorzystania zasobów odnawialnych, rozwoju rynków konkurencyjnych oraz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. Wytwarzanie energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji znalazło uznanie w wielu krajach Unii Europejskiej. Kraje te dla stymulowania rozwoju tych źródeł wprowadziły systemy wsparcia. Także Polska posiada znaczny potencjał dla rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. W Polsce, w 2018 roku przyjęto ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wdrożenie ustawy przewiduje się na drugie półrocze 2019 roku. Celem nowych regulacji jest dalszy rozwój wysokosprawnej kogeneracji, gwarantujący możliwość budowy nowych źródeł lub działań związanych z modernizacją lub eksploatacją źródeł już istniejących. W artykule przedstawiono nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, którego wdrożenie przewidziano na 2019 rok oraz perspektywy rozwoju tych źródeł.

Słowa kluczowe: wysokosprawna kogeneracja, system wsparcia, rynek energii, system ciepłowniczy.

wstecz