Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 68

Autorzy: Henryk Kocot , Szymon Ciura , Agnieszka Dziendziel :

Tytuł: Rzeczywiste i obliczeniowe wartości współczynników jednoczesności występowania szczytowego obciążenia odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia

Streszczenie: Znajomość obciążeń występujących w sieciach elektroenergetycznych jest niezbędna ze względu na projektowanie i planowanie ich rozwoju. W artykule traktuje się obciążenia czasowe pojedynczych odbiorców jako obciążenia o charakterze losowym, zaś ich sumę dla różnej liczebności odbiorców charakteryzuje się współczynnikiem jednoczesności. W artykule przedstawiono wyniki analizy modelowych wartości współczynników jednoczesności oraz ich weryfikację na podstawie rzeczywistych (zmierzonych) wartości tych obciążeń.

Słowa kluczowe: współczynniki jednoczesności występowania obciążeń, procesy losowe, obciążenie elementów sieci

wstecz