Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 60

Autorzy: Dawid Jóźwiak , Marcin Drechny :

Tytuł: Analysis of the possibilities of using V2G technology for power system balancing

Streszczenie: W pracy podjęto próbę analizy możliwości bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu pojazdów elektrycznych wyposażonych w technologię V2G, umożliwiającą dwukierunkową wymianę energii pomiędzy pojazdem elektrycznym a systemem elektroenergetycznym. Analiza została przeprowadzona na przykładzie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: technologia V2G, system elektroenergetyczny, bilansowanie systemu elektroenergetycznego.

wstecz