Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 56

Autorzy: Anna Gorczyca-Goraj , Paweł Kubek , Maksymilian Przygrodzki :

Tytuł: Modelowe wspomaganie analiz sieciowych

Streszczenie: W artykule odniesiono się do potrzeb modelowania oraz przedstawiono działania pozwalające na zbudowanie modelu systemu elektroenergetycznego wykorzystywanego w obszarze analiz sieciowych a także rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem wymaganej konwersji danych. W artykule zaproponowano procedury konwersji danych obowiązujące w ramach przygotowania oraz wykorzystania modelu systemu elektroenergetycznego do analiz rynkowych jak i systemowych.

Słowa kluczowe: analizy sieciowe, analizy rynkowe, konwersja danych, modele obliczeniowe.

wstecz