Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 48

Autorzy: Jerzy Andruszkiewicz , Józef Lorenc , Agnieszka Weychan :

Tytuł: Sterowanie popytem przy wykorzystaniu systemów taryfowych w Polsce

Streszczenie: Celem artykułu jest szczegółowa analiza funkcjonowania taryf strefowych w Polsce. Przedstawiona została analiza jaka część odbiorców podlega sterowaniu popytem w taryfach strefowych, odpowiednio dla grup taryfowych A, B, C oraz G. Określona została efektywność oddziaływania taryf strefowych w zakresie zmian popytu w okresach pozaszczytowych i szczytowych w stosunku do rozliczenia jednostrefowego. Przedstawiono również jak strefowe programy taryfowe wpływają na obciążenie polskiego systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: cenowa elastyczność popytu, sterowanie popytem, taryfy strefowe, obciążenie systemu elektroenergetycznego

wstecz