Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 44

Autorzy: Mariusz Drabecki , Eugeniusz Toczyłowski :

Tytuł: Otrzymywanie dopuszczalności rozpływu mocy

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę otrzymywania dyspozycji mocy, dającej dopuszczalny rozpływ mocy, zarówno czynnej jak i biernej, przy założeniu, że dostawa energii jest kontraktowana bezpośrednio pomiędzy uczestnikami zderegulowanego rynku. Metoda bazuje na wykorzystywaniu dwóch zadaniach optymalizacji, wyprowadzonych od standardowego zadania typu Optimal Power Flow. Prezentowane podejście zostało przetestowane symulacyjnie na 9-węzłowym systemie testowym, przy trzech różnych scenariuszach obciążenia

Słowa kluczowe: zderegulowany rynek energii, Optimal Power Flow, dopuszczalność sieciowa rozpływu mocy, systemy elektroenergetyczne

wstecz