Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 40

Autorzy: Paweł Bućko :

Tytuł: Mechanizmy mocowe na rynkach energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano rozliczenia mocowe związane z dostawą energii elektrycznej. Opisano najważniejsze mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Na tym tle przedstawiono zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Omówiono wyniki pierwszych aukcji krajowych. Wskazano na możliwy wpływ funkcjonowania rynku mocy na rynek energii elektrycznej..

Słowa kluczowe: rynek energii, rynek mocy, system elektroenergetyczny, usługi systemowe

wstecz