Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 33

Autorzy: Mariusz Kozakiewicz , Maciej Sołtysik , Joanna Wróbel :

Tytuł: Wybrane elementy sąsiedzkiej wymiany energii - model funkcjonalny i wyniki symulacji

Streszczenie: Z końcem listopada 2016 roku został upubliczniony przez Komisję Europejską pakiet dokumentów kierunkowych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” w perspektywie do 2030 roku, zwany także Pakietem Zimowym. Rekomendacje zawarte w części dokumentów zakładają kontynuację integracji rynków w wymiarze krajowym i regionalnym stawiając ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, wzrostu efektywności energetycznej i wzrostu udziału OZE w bilansie energetycznym krajów UE. Krótki czas na przeprowadzenie gruntownej przebudowy sektora wytwórczego zmusza do poszukiwania rozwiązań wpisujących się w ramy Pakietu Zimowego. Jedną z metod wsparcia realizacji zaleceń unijnych, jest wykorzystanie potencjału mikro-sieci lokalnych społeczności, zdolnych do generacji i dążących do niezależności energetycznej oraz utworzenie regulacji i mechanizmów umożliwiających wymianę sąsiedzką energii. Wymiana energii elektrycznej w oparciu o tą formułę, funkcjonuje w postaci projektów pilotażowych w wielu lokalizacjach na całym świecie i realizowana jest z pominięciem sprzedawcy energii. W referacie przedstawiona została koncepcja założeń funkcjonalnych i analitycznych dla przykładowej prosumenckiej struktury sąsiedzkiej wraz z prezentacją wyników symulacji bazujących na rzeczywistych profilach odbiorczo- wytwórczych i prezentacją korzyści ekonomicznych.

Słowa kluczowe: prosument, wymiana sąsiedzka, odnawialne źródła energii, PV.

wstecz