Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 12

Autorzy: Apinan Aurasopon , Chiraphon Takeang :

Tytuł: Hybrydowy algorytm wykorzystujący iteracje Lambda i optymalizację rojową do rozwiązywania problemu ekonomicznego rozsyłu enmergii z wzbronionymi zakresami mocy.

Streszczenie: W aertykule przedstawiono algorytmy umożliwiające optymalizację ekonomicznego rozsyłu energii. Uwzględniono wzbronione zkakresy mocy wyjściowej.

Słowa kluczowe: ekonomiczny rozsył energii, iteracja Lambda, algorytmy rojowe.

wstecz