Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 1

Autorzy: Leszek Czarnecki :

Tytuł: Teoria mocy Składowych Fizycznych Prądów (CPC). Artykuł przeglądowy, Część I: Właściwości energetyczne obwodów i systemów elektrycznych

Streszczenie: Teoria mocy obwodów i systemów elektrycznych, oparta na koncepcji Składowych Fizycznych Prądów, tworzy podstawę teoretyczną dla interpretacji zjawisk fizycznych towarzyszących przesyłowi energii w takich układach i ich kompensacji. Była ona rozwijana stopniowo, z cząstkowymi wynikami publikowanymi w czasopismach polskich, niemieckich, angielskich i amerykańskich oraz w materiałach konferencyjnych, często trudnych do odnalezienia. Rozwój CPC był odpowiedzią na brak postępu w badanich nad teorią mocy i na brak podstaw kompensacji w układach z napięciami niesinusoidalnymi. Przegląd ten jest skrótem CPC, z odnośnikami do bardziej szczegółowych wyników oraz z tłem historycznym i krytycznymi uwagami dotyczącymi wyników innych teorii mocy.

Słowa kluczowe: Rozkład prądu, odbiorniki niezrównoważone, systemy niesymetryczne, definicje mocy, teoria mocy.

wstecz