Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2018 Str. 155

Autorzy: Zbigniew Łukasik , Andriy Czaban , Andrzej Szafraniec :

Tytuł: Model matematyczny asynchronicznego napędu pompowego o mechanicznych parametrach rozłożonych

Streszczenie: W pracy przedstawiono model matematyczny złożonego układu elektromechanicznego, składającego się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego, który przez długi wał o parametrach rozłożonych napędza pompę pionową. Silnik zasilany jest z transformatora mocy. Ogólny model układu opracowano na podstawie interdyscyplinarnych podejść wariacyjnych. Końcowe równania stanu reprezentowane są w normalnej postaci Cauchy’ego, co daje możliwość wykorzystania zarówno jawnych, jak i ukrytych metod numerycznych.

Słowa kluczowe: modelowanie interdyscyplinarne, elektromechaniczny system, napęd asynchroniczny, układy o parametrach rozłożonych, metody numeryczne, długi wał, modelowanie matematyczne.

wstecz