Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2018 Str. 136

Autorzy: Maciej Gliniak , Maciej Oziembłowski , Magdalena Dróżdż , Tomasz Dróżdż , Piotr Nawara , Paweł Kiełbasa , Marek Ostafin :

Tytuł: Możliwości automatyzacji ręcznej linii do demontażu zużytego sprzętu elektronicznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono automatyczną linię do przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) jako alternatywę dla linii półautomatycznych. Wydajność linii półautomatycznej charakteryzowała się małą wydajnością przetwarzania WEEE. Do oceny możliwości poprawy jej wydajności wykorzystano algorytmy LCA i AHP. Węzły problemów wskazane przez algorytmy zostały zoptymalizowane i zastąpione przez urządzenia automatyczne. Zoptymalizowana automatyczna linia do przetwarzania WEEE generuje materiały o minimalnej czystości 98% wag. Porównanie wyników uzyskanych dla linii półautomatycznej i linii zautomatyzowanej wykazało 83-krotny wzrost wydajności.

Słowa kluczowe: odpady elektryczne, odpady elektroniczne, e-odpady, linia technologiczna

wstecz