Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2018 Str. 82

Autorzy: Nadzeya Shutko , Pavel Urbanovich , Paweł Zukowski :

Tytuł: Metoda syntaktycznej steganografii tekstowej bazowana na modyfikacji aproszu dokumentu-kontenera

Streszczenie: Przeanalizowano cechy wdrożenia metody steganografii tekstowej w celu ukrytej transmisji danych i ochrony praw własności intelektualnej. Metoda oparta jest na modyfikacji parametru przestrzenno-geometrycznego tekstu-kontenera - aprosh. Ukrywanie danych odbywa się nie tylko w zwyczajnych, ale również w specjalnych (mijany łącznik, przerwa liniowa i td.) symbolach i spacjach.

Słowa kluczowe: steganografia tekstowa, prawo własności, aprosz, odporność steganograficzna.

wstecz