Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2018 Str. 70

Autorzy: Jarosław Wrotniak , Wiesław Jakubik , Paulina Powroźnik , Agnieszka Stolarczyk , Mirosław Magnuski :

Tytuł: Akustyczne badania polimeru typu RR-P3HT do wykrywania DMMP w powietrzu

Streszczenie: W artykule przedstawiono wstępne badania z wykorzystaniem metody z akustyczną falą powierzchniową (AFP) do wykrywania w mieszaninie powietrza śladowych ilości cząsteczek DMMP (Dimetylometylofosforan), który jest powszechnie wykorzystywany do symulacji obecności sarinu - gazu bojowego z grupy BŚT (Bojowe Środki Trujące). Elementem sensorowym jest warstwa polimeru fotoprzewodzącego poli(3- heksylotiofenu) typu regioregularnego ((RR) -P3HT) wytworzona metodą rozpylania w powietrzu na powierzchnię modułu z AFP. Istotnym czynnikiem wykrywania DMMP było oświetlanie badanego polimeru za pomocą światła białego niewielkiej lampy żarowej.

Słowa kluczowe: AFP (Akustyczne Fale Powierzchniowe), wykrywanie DMMP (Dimetylometylofosforan), polimer (RR) -P3HT.

wstecz