Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2018 Str. 62

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Jan Sikora , Krzysztof Polakowski , Przemysław Adamkiewicz :

Tytuł: Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono nową efektywną metodę obrazowania, która może być zastosowana w tomografii ultradźwiękowej i radiowej. Proponowana metoda poprzez zmianę kształtu piksela prowadzi do znacznego uproszczenia algorytmu, kosztem niewielkich przybliżeń. Jak udowodniono w pracy, przybliżenia te nie mają istotnego znaczenia co do czytelności obrazu, kilkunastokrotnie przyspieszając jego uzyskanie.

Słowa kluczowe: Transmisyjna Tomografia Dyfuzyjna, Tomografia Radiowa, Algebraiczne Techniki Rekonstrukcyjne, rozkład względem wartości osobliwych.

wstecz