Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2018 Str. 56

Autorzy: Andrzej Chojnacki :

Tytuł: Analiza dobowej, tygodniowej i rocznej zmienności obciążeń elektroenergetycznych w sieciach zasilających odbiorców komunalnych oraz przemysłowych

Streszczenie: W referacie przedstawiono analizę porównawczą zmienności obciążeń elektrycznych w sieciach SN zasilających odbiorców komunalnych oraz przemysłowych. Wyznaczono podstawowe wskaźniki oraz przedstawiono wykresy charakteryzujące zmienność obciążeń. Zaprezentowano także wyniki analizy zmienności tg w zależności od wartości pobieranej mocy czynnej. Analiza przeprowadzona została na podstawie pomiarów w sieciach SN o porównywalnym rocznym poborze energii. W badaniach wykorzystane zostały pakiety Matlab, Statistica i Excel.

Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, zmienność obciążeń mocą czynną, zmienność poboru mocy biernej, odbiorcy komunalni, odbiorcy przemysłowi

wstecz