Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2018 Str. 27

Autorzy: Abdelghani Boukreris , Abdelkader Mekri , Ben-Yssaad Kraloua , Ali Hennad :

Tytuł: Dwuwymiarowy model ujemnego i dodatniego przepływu w wyładowaniu elektrycznym

Streszczenie: Propagacja ujemnego i dodatniego przepływu w wyładowaniu elektrycznym może być opisana za pomocą modelu dwupłynowego. Opiera się ona na ciągłych równaniach dodatnich jonów i elektronów (zwanych także równaniami dyfuzji dryfu), w tym efektów jonizacji, dyfuzji elektronów i fotojonizacji sprzężonej z równaniem Poissona. Ważność tego modelu przedstawiono w metodzie ADBQUICKEST w postaci dwuwymiarowej. Metodę tę stosuje się do rozwiązania transportu cząstek za pomocą metody podziału czasu. Wyniki uzyskuje się za pomocą symulacji numerycznych dla wyładowania streamera.

Słowa kluczowe: wyładowanie Słowa kluczowe: rozładowanie strumieniowe, równanie ciągłości, metoda ADBQUICKEST,

wstecz