Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2018 Str. 1

Autorzy: Tadeusz Kaczorek :

Tytuł: Normalne dodatnie układy liniowe i obwody elektryczne

Streszczenie: W artykule zaproponowano pojęcie dodatniego obwodu elektrycznego oraz przeanalizowano specjalne własności dodatnich układów i obwodów elektrycznych. Wykazano, że dodatnie obwody elektryczne z diagonalnymi macierzami stanu są zawsze normalne dla wszystkich wartości rezystancji, indukcyjności i pojemności.

Słowa kluczowe: układ normalny, dodatni, liniowy, obwód elektryczny.

wstecz