Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 285

Autorzy: Sławomir Zalewski :

Tytuł: Współbieżne oświetlenie dróg w praktyce

Streszczenie: W artykule została przedstawiona analiza funkcjonowania systemu oświetlenia współbieżnego zrealizowanego na ulicy Bożeny w Poznaniu. Ocenie zostało poddane rzeczywiste zużycie energii elektrycznej przez system w czasie rocznego okresu jego eksploatacji. Oszacowany został okres eksploatacji sprzętu wynikający z trwałości diod elektroluminescencyjnych. System został także oceniony przez mieszkańców w badaniach ankietowych.

Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, sterowanie oświetlenia, diody elektroluminescencyjne.

wstecz