Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 215

Autorzy: Marcin Kołodziej , Andrzej Majkowski , Remigiusz Rak , Paweł Tarnowski , Dariusz Sawicki :

Tytuł: Metody przetwarzania sygnału EOG na użytek pomiaru stopnia zmęczenia osób

Streszczenie: Celem prac raportowanych w artykule było zbadanie możliwości wykorzystania uproszczonego rejestratora EOG do detekcji i parametryzacji mrugnięć. Wykryte i opisane współczynnikami mrugnięcia mają posłużyć w późniejszych badaniach, jako cechy umożliwiające określenie stopnia zmęczenia osoby. Opracowane metody detekcji oraz algorytmy wyznaczania parametrów mrugnięć przetestowano dla 26 osób. Skuteczność detekcji mrugnięć wynosi 91%. Zaproponowany algorytm umożliwia automatyczne opisanie pojedynczego mrugnięcia z wykorzystaniem 6 wiarygodnych współczynników.

Słowa kluczowe: wykrywanie zmęczenia, identyfikacja mrugnięć, EOG, selekcja cech.

wstecz