Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 191

Autorzy: Mykhaylo Zagirnyak , Viacheslav Prus , Igor Kushch :

Tytuł: Obliczenie elektromagnetycznego składnika wibracji w szczotkowych maszynach prądu stałego z defektami konstrukcyjnymi

Streszczenie: Wzięcie pod uwagę wpływu efektów bazowych w szczotkowych silnikach prądu stałego na elektromagnetycznej natury składnik drgań jest naukowo uzasadniony. Opiera się to na użyciu nowoczesnych metod obliczania pola magnetycznego. Efektywność użycia rozwiniętego modelu polowego oraz metody obliczania parametrów w analizie uszkodzeń konstrukcyjnych wpływają na rozkład składowych wektora indukcji magnetycznej została potwierdzona. Przeanalizowano wpływ dynamicznej ekscentryczności na spektralny rozkład sił natury magnetycznej, działających na podstawowy biegun szczotkowej maszyny prądu stałego. Technika ta umożliwia identyfikację defektu w przyszłości.

Słowa kluczowe: szczotkowe maszyny prądu stałego. Indukcja magnetyczna, siły drganiowe, analiza spektralna

wstecz