Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 183

Autorzy: Karolina Trzyniec , Paweł Kiełbasa , Maciej Oziembłowski , Magdalena Dróżdż , Piotr Nawara , Zdzisław Posyłek , Renata Leja :

Tytuł: Wykorzystanie emisji fotonów do oceny jakości jabłek

Streszczenie: Przeprowadzone badania dotyczyły określenia poziomu energii świetlnej emitowanej w postaci fotonów o niewielkim natężeniu i długości fali przez owoce pochodzące z uprawy o charakterze konwencjonalnym. Celem badań było porównanie ilości fotonów emitowanych przez jabłka bez wzbudzania materiału badawczego oraz po wzbudzeniu światłem o długości fali 520 nm. Do realizacji badań wykorzystano autorski układ pomiarowy identyfikujący fotony emitowane przez produkt biologiczny za pomocą fotopowielacza. Do zliczania liczby emitowanych biofotonów wykorzystano środowisko programowania LabView. Odnotowano znaczny wzrost emisyjności fotonów przy oddziaływaniu światłem na produkt (średnio o 530 biofotonów), co potwierdza słuszność stymulacji świetlnej owoców w badaniu emisyjności fotonów.

Słowa kluczowe: fotony, wtórna luminescencja, wzbudzanie światłem, fotopowielacz

wstecz