Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 179

Autorzy: Ewa Łada-Tondyra , Andrzej Krawczyk :

Tytuł: Pole elektromagnetyczne w diagnostyce medycznej w świetle dokumentu ICNIRP

Streszczenie: Zastosowanie promieniowania niejonizującego do celów diagnostycznych umożliwia nieinwazyjną ocenę struktury i funkcji ludzkiego ciała i jest szeroko stosowane w opiece medycznej. Międzynarodowa Komisja ds. Promieniowania Niejonizującego opublikowała oświadczenie dotyczące ochrony pacjentów oraz personelu podczas stosowania metod diagnostycznych z zastosowaniem promieniowania niejonizującego. Artykuł stanowi przegląd zakresu diagnostycznego urządzeń obecnie stosowanych w badaniach klinicznych oraz dokumentuje odpowiednie przepisy i normy obejmujące pacjentów i pracowników służby zdrowia.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, diagnostyka medyczna, rezonans magnetyczny, promieniowanie niejonizujące.

wstecz