Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 175

Autorzy: Marcin Tomasik , Stanisław Lis , Maros Korenko :

Tytuł: Modulacja szerokości impulsu PWM w sterowaniu automatycznym

Streszczenie: W pracy przedstawiono problematykę modelowania i stosowania modulacji szerokości impulsów PWM dla automatycznego sterowania procesami. W programie Matlab-Simulink opracowano model układu sterowania z zastosowaniem tej metody dla pieca indukcyjnego, następnie przeprowadzono symulację komputerową, która pozwoliła wstępnie ocenić jakość sterowania dla metody PWM i regulatora PID. Ponadto przedstawiono również możliwości stosowania PWM w sterowaniu procesami z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych PLC.

Słowa kluczowe: modulacja szerokości impulsu, sterownik PLC, układ regulacji.

wstecz