Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 155

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Karol Duda , Jan Sikora :

Tytuł: Zastosowanie elektrycznej tomografii rezystancyjnej do wykrywania wycieków ze składowisk odpadów

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt urządzenia z aktywnymi elektrodami w celu zbadania składowisk odpadów i wałów przeciwpowodziowych. Przedstawione rozwiązanie oparte jest na elektrycznej tomografii rezystancyjnej (ERT). Podano podstawowe informacje o zbudowanym modelu systemu. Opisano koncepcję aktywnych elektrod i przyrządów pomiarowych do gromadzenia danych. Do obliczania konduktywności została zastosowana elektryczna tomografia rezystancyjna, która oparta jest na pomiarze różnicy potencjałów. W zagadnieniu tym, problem polega na tym, że każdy materiał ma unikalną przewodność. Celem zbudowanego systemu z urządzeniem ERT jest zweryfikowanie powtarzalności wyników testów poprzez wyeliminowanie sprzętu laboratoryjnego w bezpośrednich pomiarach środowiskowych.

Słowa kluczowe: elektryczna tomografia rezystancyjna, metoda elementów skończonych, sensory

wstecz