Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 151

Autorzy: Paweł Ptak , Tomasz Prauzner :

Tytuł: Wykorzystanie sygnałów złożonych w badaniach zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie sygnałów wieloczęstotliwościowych w badaniach grubości powłok ochronnych elementów maszyn i konstrukcji przemysłowych. Do badań wykorzystano powłoki cynkowe na podłożach stalowych. Do pomiarów wykorzystano czujniki indukcyjne transformatorowe o zmiennej częstotliwości sygnału pomiarowego. Rezultaty badań zostały porównane z wynikami pomiarów za pomocą sygnałów z pojedynczymi częstotliwościami.

Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, badanie grubości powłok ochronnych

wstecz