Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 119

Autorzy: Piotr Nawara , Paweł Kiełbasa , Sylwester Tabor , Karolina Trzyniec , Maciej Gliniak , Maciej Oziembłowski , Magdalena Dróżdż , Joanna Czechowska :

Tytuł: Analiza fotometryczna struktury wybranych rodzajów opakowań stosowanych w przemyśle przetwórczym i kosmetycznym

Streszczenie: Badania dotyczą wpływu stopnia tłumienia promieniowania świetlnego przez powierzchnię szklaną opakowania spożywczego. Badania zostały przeprowadzone dla źródeł świtała naturalnego i sztucznego, którego promieniowanie przenikało szkło kolorowane. Analizowane szkło w niewielkim stopniu przepuszcza całe spektrum światła widzialnego, szczególnie dotyczy to składowej widma światła fioletowej a jednocześnie przepuszcza pewną części promieniowania w zakresie podczerwieni.

Słowa kluczowe: promieniowanie świetlne, opakowania, spektrofotometr, przechowywanie

wstecz