Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 87

Autorzy: Tomasz Dróżdż :

Tytuł: Symulacje z zastosowaniem macierzy S przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych

Streszczenie: W referacie przedstawiono algorytm pomiary macierzy S oraz jej zastosowanie do symulacji zjawisk fizycznych zachodzących w układach elektrotechnicznych. W obliczeniach zastosowano rzeczywiste parametry S elementów toru pomiarowego generatorów ESD zgodnych z norma EN 61000-4-2: 2009. Przedstawiono wyniki symulacji metodykę pomiarów, zaprezentowano przykładowe obliczenia oraz wykresy uzyskane podczas symulacji.

Słowa kluczowe: Generator ESD, kalibracja, parametry rozproszenia, impedancja transferowa.

wstecz