Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 47

Autorzy: Jarosław Wiater :

Tytuł: Zagrożenie pożarowe powodowane przez system ochrony odgromowej badany zgodnie z normą EN 62561-1

Streszczenie: W artykule przestawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju złącza odgromowe łączące elementy tworzące kompleksowy system ochrony odgromowej. Badania przeprowadzono celem wykazania, iż prąd według klasyfikacji H opisanej w normie PN-EN 62561-1 dla poziomu ochrony I jest niewystarczający celem właściwej oceny przydatności złącza do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem, gdzie może stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej.

Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, pożar, złącze odgromowe, odporność.

wstecz