Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 38

Autorzy: Adam Nikołajew :

Tytuł: Nowy algorytm pomiaru sygnałów okresowych, wykorzystujący podpróbkowanie Σ oraz metodę kompensacji błędów pomiarowych

Streszczenie: Zaprezentowano nowy algorytm pomiaru sygnałów okresowych, wykorzystujący podpróbkowanie Σ oraz metodę kompensacji błędów pomiarowych, spowodowanych przez wahania częstotliwości za pomocą podpróbkowania Σ - Δ. Wyznaczono charakterystyki filtrów cyfrowych, realizujących ten algorytm. Przeanalizowano zależność błędów pomiarowych od krotności podpróbkowania, liczby próbek, błędów częstotliwości oraz mocy zakłóceń na przykładzie typowych przebiegów okresowych.

Słowa kluczowe: sygnał okresowy, podpróbkowanie sigma, szumy Gaussowskie

wstecz