Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 26

Autorzy: Grzegorz Karnas , Kamil Filik , Paweł Szczupak , Grzegorz Masłowski :

Tytuł: Pomiar i analiza współczynnika odkształcenia budynku oraz współczynnika kalibracji dla anten piorunowego pola elektrycznego wykorzystywanych w systemie rejestracji wyładowań atmosferycznych Politechniki Rzeszowskiej

Streszczenie: Celem artykułu było wyznaczenie współczynnika kalibracji anten piorunowego pola elektrycznego pracujących w systemie rejestracji wyładowań atmosferycznych Politechniki Rzeszowskiej. Pomiar uwidocznił, że pole elektryczne w docelowej lokalizacji było znacząco zwiększone w odniesieniu do pomiaru na otwartej przestrzeni. Dokonano weryfikacji współczynnika kalibracji z wykorzystaniem danych komercyjnego systemu lokalizacji wyładowań. Metoda pomiaru w terenie okazała się być w większej zgodności z teorią niż w przypadku pomiaru laboratoryjnego.

Słowa kluczowe: kalibracja anteny, system lokalizacji wyładowań atmosferycznych, antena pola elektrycznego, współczynnik odkształcenia budynku, analizator widma

wstecz