Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 22

Autorzy: Dariusz Janczak :

Tytuł: Metoda estymacji w obecności szumu o grubo ogonowym rozkładzie wariancji

Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę estymacji sygnału w przypadku gdy wariancja szumu pomiarowego opisana jest rozkładem gruboogonowym. Rozważany model szumu pozwala na opis szerokiego zakresu zakłóceń pojawiających się w systemach telekomunikacyjnych. Proponowana metoda oparta jest na aproksymacji wielogaussowkiej. Wyniki badań symulacyjnych, wykazały wysoką skuteczność proponowanej metody i niskie obciążenie numeryczne.

Słowa kluczowe: szum niestacjonarny, rozkład gruboogonowy, estymacja w czasie rzeczywistym.

wstecz