Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 138

Autorzy: Nikolay Grachev , Saygid Uvaisov , Ilia Ivanov , Waldemar Wójcik , Paweł Komada , Indira Shedreyeva , Gayni Karnakova :

Tytuł: Analiza fizycznych podstaw jakości wykonania struktur diagnostycznych opartych na elektronicznym sposobie rejestrowania i analizowania parametrów promieniowania elektromagnetycznego mechanicznych połączeń stykowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań, które mogą być wprowadzane do rozwoju oraz badań bezdotykowego szybkiego sposobu oceny jakości montażu i instalacji projektów EM. W tym celu zbadano zachowanie połączenia mechanicznego pary styków, mianowicie zdefiniowano wpływ parametrów R, L, C połączeń stykowych na poziom modulacji i skład widmowy promieniowania elektromagnetycznego mechanicznego styku par.

Słowa kluczowe: diagnostyka, połączenia mechaniczne, promieniowanie elektromagnetyczne, styk

wstecz