Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 129

Autorzy: Bakhyt Mukhanov , Waldemar Wójcik , Zhanar Omirbekova , Yerbol Orakbayev :

Tytuł: Aplikacja wirtualnego trenażera procesów technologicznych

Streszczenie: Ciągły i efektywny przebieg procesów technologicznych, bez występowania sytuacji nietypowych ma kluczowe znaczenie w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, w takich przypadkach obsługa powinna być właściwie przeszkolona, co powinno zostać przeprowadzone w warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Niniejszy artykuł prezentuję aplikację wirtualnego trenażera (VTA – virtual training application), który może zostać szeroko wykorzystany w praktycznym szkoleniu personelu. W artykule zaprezentowano ponadto obejmowane przez VTA scenariusze działania, które biorą pod uwagę reguły i wymagania techniczne związane z danym procesem wytwórczym. Działanie VTA zostało pokazane na przykładzie technologii procesu ługowania uranu in situ. Zaimplementowane plany i specyfikacje pozwalają szkolonemu personelowi zrozumieć specyfikę wspomnianego procesu, co odbywa się bez jakiejkolwiek ingerencji w działanie przedsiębiorstwa. W trenażerze wykorzystano modele symulacyjne rzeczywistych urządzeń, a funkcjonowanie całości, dla różnych poziomów trudności trenażera, zostało zamodelowane dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji.

Słowa kluczowe: Aplikacja treningowa, symulacja procesu technologicznego, system sterowania, systemy SCADA.

wstecz