Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 125

Autorzy: Oleksyi Azarov , Leonid Krupelnitskyi , Paweł Komada , Tomasz Ławicki , Nursanat Askarova , Azhar Sagymbekova :

Tytuł: Systemy analogowo-cyfrowe do przetwarzania sygnałów niskoczęstotliwościowych oparte na samokalibrującym się przetworniku analogowo-cyfrowym i cyfrowo analogowym z redundancją wagi

Streszczenie: Cechy statyczne i dynamiczne nowoczesnych systemów AC do przetwarzania małych sygnałów są definiowane przez parametry przetworników AC i peryferiów analogowych. Poprawa dokładności i szybkości systemów AC jest możliwa dzięki wykorzystaniu samokorygującego przetwornika AC z bilansowaniem bitowym, na podstawie obliczeń n systemów z redundancją wagi. Współczynnik pomiędzy wagami cyfr w tych systemach obliczeniowych wynosi 1 < α < 2. Jeśli α = 1,618 sformułowany zostaje kod "złoty podział". Wykazano, że możliwe jest kilkukrotne zwiększenie dokładności i szybkości przetworników AC dzięki kalibracji statycznej i automatycznej kompensacji błędów dynamicznych. Zaprezentowano schematy blokowe konwerterów dla symetrycznych i asymetrycznych systemach obliczeniowych. Zostały opracowane struktury wielokanałowego systemu AC i sposobu samodzielnego korygowania parametrów analogowych urządzeń wejściowych. Pokazano metody kalibracji i kompensacji zniekształceń liniowych charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych fazowo-częstotliwościowej w kanałach pomiarowych. Zaprezentowano parametry opracowanego wielokanałowego systemu AC do pomiarów sejsmicznych

Słowa kluczowe: systemy analogowo-cyfrowe, złoty współczynnik, konwersja analogowo-kodowa I kodowo-analogowa, charaktersystyki dynamiczne, cyfrowe przetwarzanie, sygnały analogowe

wstecz