Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 122

Autorzy: Vladimir Kholin , Oksana Chepurna , Irina Shton , Valerii Voytsehovich , Sergii Pavlov , Nikolai Gamaleia , Kanat Mussabekov , Piotr Kisała , Paweł Komada , Małgorzata Szatkowska , Ryszard Romaniuk :

Tytuł: Wyznaczanie saturacji tlenem oraz akumulacji fotouczulacza w nowotworze przy użyciu sondy światłowodowej oraz źródeł promieniowania wykorzystujących diody LED oraz diody laserowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość monitorowania stopnia natlenienia tkanki nowotworowej poprzez wykorzystanie źródeł światła LED (light-emitting diodes) w terapii fotodynamicznej (PTD). Metoda może być wykorzystana w takim zakresie długości fal, w którym różnica spektralna pomiędzy hemoglobiną dotlenioną i niedotlenioną jest wysoka. Zaproponowana metoda może być również wykorzystana w ocenie skuteczność terapii PTD, ocenie poziom uszkodzenia naczyń oraz stopienia natlenienia nowotworu.

Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, nasycenie tlenem, spektrometr CCD, spektroskopia odbicia rozproszonego, sygnał rozproszenia i fluorescencji.

wstecz