Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 79

Autorzy: Sergii Pavlov , Tatiana Kozlovska , Oleg Sydoruk , Vitalii Kotovskyy , Waldemar Wójcik , Yerbol Orakbayev :

Tytuł: Kalibracja metrologicznych charakterystyk wielospektralnego urządzenia fotopletyzmograficznego do diagnostyki obwodowego przepływu krwi

Streszczenie: Artykuł prezentuje pierwsze rozwiązanie wielospektralnego urządzenia fotopletyzmograficzego do diagnostyki obwodowego przepływu krwi. Przeprowadzono obliczenia głównych błędów: podstawowego błędu przetwarzania, błędu metodyki pomiaru, ustalonego błędu przetwornika optoelektronicznego. Ponadto przeprowadzono ocenę niezawodności zaprojektowanego urządzenia.

Słowa kluczowe: charakterystyki metrologiczne, fotopletyzmografia, obwodowy przepływ krwi, urządzenie optoelektroniczne, długość fali.

wstecz