Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 74

Autorzy: Justyna Kowalska :

Tytuł: Niejednoznaczności i ograniczenia w określaniu jakości oddawania barw źródeł światła wskaźnikiem Ra (CIE CRI)

Streszczenie: Bardzo istotnym parametrem opisującym jakość oświetlenia jest poprawność oddawania barwy oświetlanych obiektów. Współcześnie jako miara tej poprawności stosowany jest wskaźnik Ra (CRI) opracowany przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową CIE. W pracy wskazano, że miara ta posiada wiele niejednoznaczności w interpretacji swojej wartości w przypadku źródeł światła różniących się parametrami świetlnymi. W artykule została przedstawiona także analiza procesu percepcji barwy oraz omówiono czynniki mające wpływ na postrzeganie barwy obiektów.

Słowa kluczowe: oddawanie barw, źródła światła, temperatura barwowa, binning

wstecz