Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 67

Autorzy: Andrzej Łebkowski :

Tytuł: Badania termiczne, przeładowania oraz zwarciowe akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań temperaturowych oraz zwarciowych dla najczęściej stosowanych typów akumulatorów w pojazdach elektrycznych. W oparciu o przeprowadzone badania, przedstawiono przebiegi zmian rezystancji wewnętrznej akumulatorów kwasowych oraz litowych w zależności od temperatury. Na podstawie przeprowadzonych badań zwarciowych wybranych typów akumulatorów litowych stosowanych w pojazdach z napędem elektrycznym, dokonano oceny możliwości pojawienia się pożaru.

Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, akumulatory litowe, właściwości termiczne i zwarciowe, rezystancja wewnętrzna.

wstecz