Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 57

Autorzy: Tomasz Hachaj , Marek Ogiela , Danuta Baraniewicz :

Tytuł: Ocena działania Języka Opisu Gestów w roli bezdotykowego interfejsu w środowisku wirtualnej rzeczywistości

Streszczenie: W tym artykule autorzy prezentują zastosowanie klasyfikatora o nazwie Język Opisu Gestów (GDL) w roli bezdotykowego interfejsu systemu wirtualnej rzeczywistości. Całość interakcji z zaprezentowanym w tej pracy systemem odbywa się poprzez rozpoznanie i analizę ruchu użytkownika (jest to tak zwany interfejs naturalny). Klasyfikator GDL został przetestowany w pseudo – realistycznym, wirtualnym środowisku, na grupie 26 osób obu płci w przedziale wiekowym od 5 do 40+ lat. Otrzymane rezultaty dowodzą, że zaproponowane podejście może być z powodzeniem użyte w aplikacjach wykorzystujących wirtualną rzeczywistość, w szczególności w grach edukacyjnych, których celem jest uatrakcyjnienie procesu zdobywania wiedzy.

Słowa kluczowe: rzeczywistość wirtualna, Język Opisu Gestów, naturalny interfejs człowiek – komputer, uczenie bez nadzoru

wstecz